Installation

Grønning El-teknik A/S har godkendt Sikkerhed og Kvalitetsstyrings System (SKS-system). SKS-systemet er med til at kvalitetssikre el-arbejdet i hos vores kunder for at opnå højst mulig el-sikkerhed. SKS-systemet vores redskab til at holde styr på alle medarbejderes kompetencer samt udstikke ens retningslinjer for udførsel af arbejde og service på elinstallationer.

Alle nye elinstallationer testes med SKS Installationstester, der kalibreres hos leverandør éngang om året og nye elinstallationer afprøves iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Få et kvalificeret eleftersyn hos
Grønning El-teknik A/S


Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Grønning El-teknik A/S til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Grønning El-teknik A/S er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Vi udfører alt indenfor:

  • Installation af solcelleanlæg
  • Rådgivning og salg af belysningsanlæg
  • Eleftersyn i forbindelse med hushandler
  • Lovpligtige eftersyn af forsamlingslokale
  • Traditionelle og intelligente elinstallationer
  • Rådgivning og salg af nød- og panikbelysning
  • Lovpligtige eftersyn af nød- og panikbelysning